Hír

Új csapattagok

Új csapattagok

2002.09.12

Balog Éva a FilmLabor tapasztalt munkatársa és az új fénymegadóink, a legmagasabb szinten képzett szakemberek, akiknek a Bécsből érkezett Stefan Rehak elismert osztrák fénymegadó adta át tudását. A több mint féléves intenzív, nemzetközi képzés szilárd elméleti és gyakorlati alapokat biztosít. Az időközben beállított - mai világszínvonalat képviselő - legmodernebb, új számítógépes rendszer tökéletes gyakorlati kivitelezést tesz lehetővé.

Munkájuk bizonyítja rátermettségüket; Szép Judit által fényelt Broken Wings (Törött szárny) című film Izraelben díjat nyert, illetve az idén megrendezett 59. Velencei Fesztiválon Balog Éva által fényelt Kalózok Szeretője (Pannonia - Péterffi Zsófi) a Legjobb Európai Rövidfilmnek járó díjat nyerte el.

A fénymegadásról tárgyilagosan.

Sajátos helyzet alakult ki a hazai mozgókép kidolgozó filmlaboratóriumok fénymegadó szakembereinek körében. A fénymegadók a hagyományos filmfelvételek negatív- pozitív kidolgozásakor a pozitív másolatok színvilágát hozzák létre a film alkotói, általában az operatőr elképzelései alapján.

Mivel évtizedeken keresztül egy laboratórium működött, a fénymegadók is - elvileg - csak ide kötődtek. Vagy mégsem?

Furcsa módon a Magyar Filmlaboratórium mindenkori teljes szakember csapatát, szolgáltatási lehetőségeit, szakmai hagyományait élvezve a korábbi évtizedek mai napig leginkább befutott fénymegadói nem mind azonosultak azzal a szakmai műhellyel, ahonnan kinőttek. Ilyen az élet, mondhatnánk és ezzel a témát le is lehetne zárni. Azért a dolog ennél egy kicsit árnyaltabb, sokszínűbb. Teljesen egészséges módon a korábban hazai konkurens nélküli labornak lassacskán elindul egy versenytársa. A Filmlabor által - ma már bevallhatjuk: tudatosan és öncélúan - sztárolt jó nevű fénymegadók, viszont még mindig monopolhelyzetben érezve magukat -monopol- feltételekkel szerződnek az induló laborhoz. A Filmlabor vezetése - érzékelve a piacosodás tényét - rendkívül versenyképes, bizonyos értelemben túldimenzionált ajánlatot tett nekik, de hiába. ők úgy gondolják versenytárs nélkül vannak. Tévednek, méghozzá több szempontból.

Tévednek, mert a mai fiatal nemzedék tehetséges képviselői - hamar kézbe kapva a bizonyítási lehetőség "marsallbotját" - ragyogó technikai és alkotói érzékkel hónapok alatt hoznak be éves hátrányokat, kihagyva korábban nélkülözhetetlennek tartott elavult munkamódszereket. Tévednek, mert a kissé felnagyított fontosságuk és misztifikált szerepük - amely mögött egy jól képzett, tehetséges, de főleg megértő és roppant türelmes ember rejlett - fenntartása már nem érdeke az egykor monopol helyzetben lévő Labornak, így tárgyilagosan tud és akar fogalmazni mind a meglévő fénymegadókról, mind jövőbeni társaikról. És végül tévednek, mert a filmkészítés nagyon komoly átalakulás alatt van. Nem lehet elképzelni a mai, sokszor digitális effektekkel és megoldásokkal, készülő filmek fénymegadóit jól megalapozott fotográfiai elméleti és gyakorlati tudás, készségszintű számítástechnikai ismeretek és mindennapi jártasság, valamint idegennyelvtudás nélkül. És vannak ilyen szakemberek? A nemzetközi tapasztalat és a Magyar Filmlaboratórium szerint is igen. Több mint fél éve indult az a képzés melyben egy tapasztalt és jól felkészült osztrák fénymegadó Stefan Rehak vezetésével nyolcvan pályázóból kiválasztott legalkalmasabb négy fiatal, fotográfiai elméleti alapokkal, fényképészeti fénymegadási gyakorlattal, kifogástalan angolnyelvtudással készült fel a versenyre.

Sem nekik, sem Balog Évának a Filmlabor tapasztalt és angolnyelvtudása miatt sok külföldi munkában részt vett fénymegadójának nem okozhat gondot a legkorszerűbb digitális alapú Colormaster fénymegadó berendezésnek a használata, a számítógép adta lehetőségek (képtárolás, sokféle kalibráció, stb.) hatékony hasznosítása, a teljeskörű számítógépes korrigálás és adatkezelés.

Az igazi megmérettetés ezután jön a fénymegadók számára. Értékelést a filmszakma adhat a valódi tudáson, a bizalmon alapuló alkotói munkakapcsolatok és persze a filmek alapján. A filmalkotók példaszerű és a legújabb hazai és külföldi filmeknél tapasztalt nyitottsága, elengedhetetlen együttműködése nélkül nem jöhet létre spotszerű és korrekt versenyhelyzet a fénymegadás területén.

Az első visszajelzés kitűnő:
Az izraeli megrendelésre nálunk laborált "Broken wings" c. film a Jeruzsálemi Filmfesztiválon a napokban a díjak, elismerések többségét "besöpörte". Ennek a műnek a fénymegadását - teljes elismerésre - Szép Judit új munkatársunk végezte.


2002. augusztusAradi László
Magyar Filmlaboratórium